اورال

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
موتور ساید اورال ac 300 لیمیت سویچ
موتور ساید اورال ac 300 لیمیت سویچ بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم ..
1,100,000تومان
موتور ساید اورال ac 500 اکونومیک
موتور ساید AC 220V اورال اکونومیک بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم ..
1,130,000تومان
موتور ساید اورال ac 500 لیمیت سویچ
موتور ساید اورال ac 500 لیمیت سویچ بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم ..
1,150,000تومان
موتور ساید اورال ac 500 کلاسیک
موتور ساید AC 220V اورال کلاسیک بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم م..
1,200,000تومان
موتور ساید اورال ac 600 اکونومیک
موتور ساید AC 220V اورال اکونومیک بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 600 کیلو گرم ..
1,350,000تومان
موتور ساید اورال ac 600 لیمیت سویچ
موتور ساید اورال ac 600 لیمیت سویچ بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 600 کیلو گرم ..
1,350,000تومان
موتور ساید اورال ac 600 ورتکس
موتور ساید AC 220V اورال ورتکس بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 600 کیلو گرم مو..
1,400,000تومان
موتور ساید اورال ac 600 کلاسیک
موتور ساید AC 220V اورال کلاسیک بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 600 کیلو گرم م..
1,350,000تومان
موتور ساید اورال ac300 اکونومیک
موتور ساید AC 220V اورال اکونومیک بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم ..
1,300,000تومان
موتور ساید اورال ac300 ورتکس
موتور ساید AC 220V اورال ورتکس بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم مو..
1,250,000تومان
موتور ساید اورال ac300 کلاسیک
موتور ساید AC 220V اورال کلاسیک بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم م..
1,400,000تومان
موتور ساید اورال ac500 ورتکس
موتور ساید AC 220V اورال ورتکس بدون  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم مو..
1,280,000تومان
موتور ساید اورال DC 300 لیمیت سویچ
موتور ساید اورال ac 300 لیمیت سویچ با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم موتور ..
2,200,000تومان
موتور ساید اورال DC 300 ورتکس
موتور ساید DC 300اورال ورتکس  با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم موتور ..
2,100,000تومان
موتور ساید اورال DC 300 کلاسیک
موتور ساید DC 300 اورال کلاسیک  با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم موتو..
2,150,000تومان
موتور ساید اورال DC 300اکونومیک
موتور ساید DC 300اورال اکونومیک با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 300 کیلو گرم موتور کرک..
2,190,000تومان
موتور ساید اورال DC 500 اکونومیک
موتور ساید DC 220V اورال اکونومیک با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم  ..
2,230,000تومان
موتور ساید اورال DC 500 لیمیت سویچ
موتور ساید اورال ac 500 لیمیت سویچ با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم موتور ..
2,250,000تومان
موتور ساید اورال DC 500 ورتکس
موتور ساید DC 500 اورال ورتکس با  UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 500 کیلو گرم موتور..
2,200,000تومان
موتور ساید اورال DC 600 اکونومیک
موتور ساید DC اورال اکونومیک با UPS مناسب جهت دربهای کرکره تا وزن 600 کیلو گرم موتور کرکره ..
2,350,000تومان